Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met een migratieachtergrond Nederland niet altijd een gastvrij land vinden voor migranten.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Vanwege hun afkomst voelen ze zich vaak gediscr!mineerd, ze zijn negatief gestemd over de politiek en in de Nederlandse Instituten nagenoeg geen vertrouwen hebben.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) heeft het onderzoek gedaan en brengt nu de uitkomst naar buiten.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Voor de enquête werden 696 Turkse, 570 Marokkaanse, 592 Caribisch-Nederlandse, 519 Somalische, 855 Iraanse en 688 Poolse mensen met een migratieachtergrond ondervraagd.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Uit het onderzoek is gebleken dat de tweede generatie mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond een betere opleiding heeft genoten.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Deze groep staat er ook beter voor op de arbeidsmarkt, echter geven zij aan dat zij meer uitsluiting en discrim!natie ervaren.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Iets minder dan de helft van de personen Uit de verschillende migrantengroepen gaf iets minder dan de helt van de personen aan dat Nederland niet gastvrij is voor mensen met een migratieachtergrond.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

‘De bewustwording in deze groep is groot dat ze burger van dit land zijn, maar toch vaak apart worden gezet”, zegt SCP-onderzoeker Jaco Dagevos.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

Nederland moet volgens het planbureau werken aan een beleid dat groepen insluit en hen duidelijk maakt dat zij een belangrijk onderdeel zijn van onze samenleving.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!

“Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat mensen gelijke kansen hebben, dat iedereen mee kan doen en het gevoel heeft onderdeel van de samenleving te zijn”, valt in het rapport te lezen.

Bizarre uitslag enquete: Merendeel van migranten vinden Nederland niet gastvrij!
Scroll naar boven