Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

Sluiting Artis in zicht: Levend museum en dierengevangenis moet dicht

De Amsterdamse tak van de Partij voor de Dieren (PvdD) pleit voor een ingrijpende verandering in Artis, de oudste dierentuin van Nederland.

Zij stellen voor dat de dierentuin plaatsmaakt voor een stadspark zonder dieren in gevangenschap.

Anke Bakker, fractievoorzitter van de PvdD in Amsterdam, benoemt Artis als een ‘dierengevangenis’ en een ‘levend museum’, en uit kritiek op de situatie.Omdat de ruimte beperkt is en de leefomstandigheden van de dieren eentonig zijn, met name voor soorten zoals gorilla’s die normaalgesproken uitgestrekte gebieden in het wild bewonen, pleit Bakker voor de sluiting van de dierentuin. In plaats daarvan stelt ze voor om een cultureel stadspark te ontwikkelen waar mensen kunnen genieten van de natuurlijke pracht en vrij rondlopende dieren zoals vlinders, vogels en egels.

Ze benadrukt de missie van de PvdD en betoogt dat de stad meer baat zou hebben bij groene ruimtes dan bij een instelling die dieren opsluit.

De vrouw die pleit voor de sluiting van dierentuinen vanwege de manier waarop ze dieren in kooien houden, zet een bredere discussie in gang over ethische kwesties met betrekking tot de relatie tussen mens en dier, en de functie van dierentuinen in de huidige maatschappij.


Zij pleit ervoor om dierentuinen te heroverwegen, omdat ze van mening is dat deze verouderde instellingen niet aansluiten bij moderne waarden met betrekking tot het welzijn en behoud van dieren.


Soms staan controversiële standpunten van de PvdD in de belangstelling. Zo was er onlangs een voorstel voor een visverbod in Amsterdam, dat werd afgewezen door D66.

Bakker uit kritiek op D66, waarbij hij beweert dat de partij zich te beperkt focust en oproept tot bredere steun voor de PvdD’s visie op dierenrechten en stedelijke vergroening.


Een groeiende beweging streeft naar een harmonieuzere co-existentie tussen mens en natuur in stedelijke omgevingen, waarbij de waarde van groene ruimtes en dierenwelzijn centraal staan. Dit wordt weerspiegeld in de oproep om Artis te veranderen in een stadspark.

Scroll naar boven