Bizarre motie: Partij van Pieter Omtzigt wil op deze plekken een rookvrije omgeving!

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

In Nederland zet de NSC-partij, geleid door Pieter Omtzigt, zich actief in voor rookvrije omgevingen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Als de op een na grootste politieke groepering van het land, pleit deze partij voor een verbod op roken in speeltuinen, pretparken en auto’s, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Dit initiatief wordt geleid door het Kamerlid.

Daniëlle Jansen heeft een motie ingediend om deze veranderingen te bewerkstelligen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Recente statistieken van het Trimbos-instituut onthullen dat 18,9% van de Nederlandse bevolking dagelijks rookt, hoewel dit percentage jaarlijks afneemt.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

De NSC streeft ernaar om deze groep rokers te ontmoedigen en roken meer en meer te stigmatiseren.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Er is een pleidooi van Daniëlle Jansen om roken in auto’s, vooral wanneer er kinderen meerijden, te verbieden. Sommige partijen, zoals de PVV en BBB, uiten kritiek op dit voorstel.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Fleur Agema van de PVV maakt zich zorgen over de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, terwijl Caroline van der Plas, de leider van de BBB en zelf een roker, vreest dat dit slechts de eerste stap is naar verdere beperkingen, zoals een mogelijk rookverbod.

Thuis zijn er kinderen aanwezig.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Rokers worden al geconfronteerd met stijgende kosten voor sigaretten, met opnieuw een prijsstijging per 1 januari.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

Zowel het CDA als NSC overwegen hogere accijnzen op sigaretten als mogelijke maatregel om het roken verder te ontmoedigen.

Partij van Pieter Omtzigt wil dit verbod invoeren: ‘Engeland en Zweden doen dit al lang’

In de Nederlandse politiek blijft dit beleid en de voorgestelde maatregelen een bron van debat.

Scroll naar boven