Anita Witzier stelde krankzinnige en idiote vraag aan een patiënt in psychiatrische kliniek

Anita Witzier stelde krankzinnige en idiote vraag aan een patiënt in psychiatrische kliniek

Tijdens de opnames van het programma “Anita wordt opgenomen” heeft presentatrice Anita Witzier volgens een voormalig medewerker van een psychiatrische kliniek een opmerkelijk verzoek gedaan. Dit werd onthuld door een bron die met Juicechannel sprak.


De bron legt uit: “Anita Witzier had opnames in een gesloten psychiatrische kliniek waar ik werkte voor ‘Anita wordt opgenomen’.


Er wordt beweerd dat de presentatrice aan een patiënt, die op het punt stond ontslagen te worden na een gedwongen opname, heeft gevraagd om nog een dag langer te blijven zodat haar ontslag gefilmd kon worden.


Ook wordt gemeld dat ze aan een patiënt, die met ontslag mocht na een gedwongen opname, heeft gevraagd om nog een dag langer opgenomen te blijven, zodat zij het ontslag kon filmen.

Discussies over het programma van Anita Witzier zijn eerder voorgekomen. Volgens Trouw was er onenigheid tussen de patiënten van de instelling en de directie voorafgaand aan de opnames.

De opnames voor het programma vonden plaats op twee locaties in Hilversum en Almere. In Almere was er weerstand tegen het filmen door patiënten, die het beschouwden als een inbreuk op hun privacy. Zij raakten pas later betrokken bij het project.


Naar een landelijke bemiddelaar voor zorginstellingen gingen de patiënten, die hen in het gelijk stelde. Daardoor kregen ze de mogelijkheid om de opnames te stoppen.


Kort daarna kwam de directie van GGz Centraal in gesprek met de patiënten. Uit interne documenten die Trouw in handen kreeg, bleek dat de directie benadrukte dat het stopzetten van het project ernstige financiële consequenties zou kunnen hebben, met mogelijke gevolgen voor de zorgverlening.


Nadat de patiënten zich zorgen maakten over mogelijke gevolgen binnen de kliniek, besloten ze niet in te grijpen in de opnames.


Er rijzen vragen over de ethiek van het filmen in dergelijke gevoelige omgevingen en de druk die op patiënten in de zorg kan worden uitgeoefend.


Scroll naar boven